Danh mục dùng chung lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

Danh mục dùng chung lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

Dữ liệu và tài nguyên

Thông tin khác

Trường Giá trị
Nguồn https://www.bandovn.vn/
Tác giả CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
Phiên bản 1.0
Cập nhật lần cuối tháng 8 31, 2022, 09:26 (+0700)
Ngày tạo tháng 8 26, 2022, 16:17 (+0700)